پاورپوینت آماده بررسی مراحل مديريت کيفيت و دیدگاه های مختلف در خصوص مدیریت کیفیت

فليپ كراس بي ( 1926) تحقيقات مهم وي 1 ) ايجاد فرهنگ کيفيت در سازمانها . 2 ) برنامه هاي ضايعات صفر(ZERO DEFECT) 3 ) ارتباء كيفيت و هزينه ها . 4 ) تضمين كيفيت پيشگيري كننده . كااورا ايشي كاوا(1989 1915) كنترل كيفيت در سطح سازمان (TQC) . كيفيت در سطوح اپاورپوینت آماده بررسی مراحل مديريت کيفيت و دیدگاه های مختلف در خصوص مدیریت کیفیت|30008326|rse|پاورپوینت آماده بررسی مراحل مديريت کيفيت و دیدگاه های مختلف در خصوص مدیریت کیفیت ,پاورپوینت آماده,تحقیق درسی,پاورپوینت آماده
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پاورپوینت آماده بررسی مراحل مديريت کيفيت و دیدگاه های مختلف در خصوص مدیریت کیفیت را مشاهده می نمایید.

فليپ كراس بي ( 1926)تحقيقات مهم وي1 ) ايجاد فرهنگ کيفيت در سازمانها .2 ) برنامه هاي ضايعات صفر(ZERO DEFECT)3 ) ارتباء كيفيت و هزينه ها .4 ) تضمين كيفيت پيشگيري كننده .كااورا ايشي كاوا(1989 1915)
 • كنترل كيفيت در سطح سازمان (TQC) .

 • كيفيت در سطوح اجرايي .

 • چرخه كيفيت .

 • ابزار حل مساةل و نمودار ايشي كاوا ( نمودار علت و معلول ) • تعريف و ريشه لغوي استاندارد  جايگاه – باقي ماندن – بلند شدن – ايستادن= Stand .  معيار – ملاك – ميزان – حدمطلوب – قابل قبول .  تعريف  مجموعه ويژگي ها ، مقررات و ضوابط براي توليد محصول و يا ارائه خدمات كه توسط سازمانهاي معتبر ملي يا بين المللي تدوين و ارائه مي شود .